Phần mềm

Phần mềm

Quản lý sản xuất bê tông

Quản lý sản xuất bê tông

Phần mềm này dùng cho các nhà máy sản xuất bê tông tươi, giúp quản lý thông tin đặt hàng từ khách hàng, sản xuất các đơn hàng theo yêu cầu đặt hàng và giao hàng theo từng đơn hàng và sau cùng là thu hồi công nợ

Xem chi tiết